काठमाडौंको १४ रोपनी जग्गा पार्टीनिकट सञ्चार कम्पनीलाई ३० वर्ष लिजमा दिने प्रपञ्च
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असार १