छोरी स्कुलमा महिनावारी भइन् भने?
शान्ति तामाङ काठमाडौं, वैशाख ३