एकदिन झिपिक्क निभ्नेछ उनीहरूको ‘नयाँ संसार’ 
प्रेम ढकाल काठमाडौं, असार २६