दाङमा एक बिघा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा
नारायण खड्का दाङ, भदौ २९